Exekuce a její řešení

Každý člověk se může ocitnout v těžké finanční situaci, kterou je potřeba ihned řešit, aby to nedošlo až do exekuce. Exekuce je přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník neuhradil dluh, který má vůči věřiteli. Samotná exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce může být prováděna buď srážkou ze mzdy či jiných příjmů, prodejem movitých věcí a nemovitostí, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti, odebráním věci, rozdělením společné věci a ukládáním pokut. Exekutor může v jedné věci zvolit více druhů exekuce zároveň.

Čím dříve začnete exekuci vaší nemovitosti řešit, tím lépe. Jestliže si v této oblasti nevíte rady, obraťte se na specializovanou firmu, která je ochotna vám zcela zdarma poradit. Stačí vyplnit jednoduchý online formulář, který odešlete ke zpracování a můžete očekávat odpověď od finančního specialisty, se kterým se dohodnete na dalším postupu.