Finanční analýza firmy

Finanční analýza firmy má za úkol zjistit, co všechno a v jaké míře přispělo k aktuální finanční situaci firmy. Vypracování finanční analýzy vašeho podniku není, tak složité, jak se může zdát. Sestává se z několika logických kroků: Nejdříve si zvolíme vhodné ukazatele a jejich vyčíslení. Další fáze je porovnávací, podle naměřených ukazatelů porovnáváme s konkurencí a s naší podnikovou historií. Dále bychom měli najít souvztažnost mezi ukazateli a finanční výkonností (např. proč byla situace podniku zrovna v té době špatná). Nakonec vyhodnotíme výsledky a přijmeme potřebná opatření pro firmu, která z výsledků vyplývají.