Školení zaměstnanců je dané zákonem

Zákoník práce musí dodržovat každá společnost, každá firma, která má zaměstnance. Právě zákoník práce určuje školení, které jsou povinné pro všechny zaměstnance. Zamětnavatel má povinnost bezplatně tato školení zajistit a zorganizovat. Zákon přikazuje i pravidelnost opakování, jak často se školení musí opakovat.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na tomto školení se dozvíte zásady bezpečnosti při práci. A nezáleží na tom, jakou práci vykonáváte. Je povinné pro všechny zaměstnance. Řídí se Zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Teento zákon také určuje povinnost zaměstnavatele a práva zaměstnance.

První pomoc

Školení o poskytnuní první pomoc může být součástí školení o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pokud vykonáváte práci na rizikovém pracovišti, kde může dojít ke zdravotním úrazům, obvykle absolvujete rozsáhlejší školení i s nácvikem, jak první pomoc poskytnout. Jsou povolání, ve kterých je rozšířné školení nebo kurz první pomoci povinný, například pokud pracujete jako řidič.

Jistě se shodneme, že školení zaměstnanců je důležité. Proto na něj rozhodně nezapomínejte, protože pokud nebude provedeno, můžete dostat vysokou pokutu nebo být dokonce stíhán soudem.