Historie a současnost vazníků

Jednotlivé pruty jsou z prken nebo fošen tl. 18 - 40mm. Pásové pruty mají obvykle 2, 3 i více vrstev, mezi nimi jsou pak pruty mezipásové a vzájemné spojení ve styčnících je provedeno pomocí hřebíků. Střešní vazníky jsou do jisté míry z dnešního trhu vytlačovány vazníky styčníkovými. Avšak stále je vhodné použití sbíjených vazníků pro menší rozpětí, a to zhruba do 12m.

Pokračovat ve čtení

Co je ventil

Ventil je mechanické zařízení regulující průtok tekutin (plynů, kapalin, zkapalněných tuhých látek, kalů atd.) v potrubí. Pojem v české strojařské terminologii zahrnuje také kohouty, šoupátka a klapky. Zatímco sedlový ventil reguluje průtok uzavíráním kruhového sedla kuželkou, která se pohybuje šroubem kolmo k ose potrubí, kohout má otočný provrtaný prvek, kolmý k ose potrubí, který se otáčí o 90°. Šoupátko se podobá ventilu, pracovní prvek je plochá destička s otvorem, která se posouvá kolmo k potrubí. Klapka je plochá, nejčastěji kruhová deska, která se otáčí kolem osy kolmé k potrubí.

Ventily mohou mít ruční, pneumatický, hydraulický nebo elektromechanický pohon a používají se k nejrůznějším účelům. Nejznámější ventily jsou běžné „kohoutky“ vodovodu, kde se k otevření nebo uzavření musí rukojetí několikrát otočit. Nejběžnější kohouty uzavírají přívod plynu pootočením o 90°. Šoupátka se používají pro větší průměry potrubí, například ve vnějším rozvodu vody, kdežto klapky se užívají například ve vzduchotechnice. Úplně na jiném principu zase fungují hydraulické ventily.

Jak koupit elektromotor

V první řadě musíme vědět, že točivý elektromotor má dvě části - stator a rotor. Stroj je konstruován tak, aby na sebe vhodně vzájemně působila magnetická pole rotoru a statoru a působením vytvářela kroutící moment. Poté se musíme rozhodnout, jestli potřebujeme stejnosměrný nebo střídavý stroj. Stejnosměrný stroj je možno, za určitých podmínek konstrukce stroje, napájet ze soustavy sníženého kmitočtu. U střídavého dvoupólového stroje s jedním pólpárem (jeden severní a jeden jižní pól) platí, že mechanický a elektrický úhel je shodný. Dvoupólové stroje mají synchronní otáčky 3000 min-1/50 Hz. Dvoupólový asynchronní stroj má otáčky asi 2800 min-1/50 Hz. Teď už stačí navštívit firmu Prodej elektromotorů, nebo si vybrat přímo na jejich webu podle Vašich požadavků!

Staňte se efektivním, výkonným a oblíbeným manažerem ve vaší firmě

Začala vám práce přerůstat přes hlavu? Založili jste si malou firmu, která měla potenciál, ale neuměli jste si představit, že budete ředitelem velké firmy s desítkami zaměstnanců? Jak tuto patálii vyřešit? Nejdůležitější je se obklopit schopnými a nejlépe také zkušenými lidmi. A pak přicházíte na řadu vy. Je potřeba zjistit, jak vše má fungovat a jak to funguje již jinde. A právě pro vás jsou taky podnikatelské kurzy, které pořádá pan Jemelka. V jeho podnikatelských kurzech se dozvíte všechny potřebné záležitosti, proberete témata, která jsou pro vás důležitá, a zjistíte, kam má vaše společnost směřovat.

podnikatelské kurzy pro podnikatele

Pokračovat ve čtení

TOP firma si zaslouží TOP propagaci

V poslední době je čím dál častější fakt, že získat konkurenční výhodu a odlišit se od konkurence je základem úspěšného prodeje. Vyzkoušejte si například světelnou reklamu v Brně a uvidíte, že budete na tom určitě lépe, než kdybyste byli bez ní. Světelná reklama nejen v Brně vám zaručí to, že lidé si vás všimnou a budete tak jejich první volba v případě potřeby vašich služeb.

světelná reklama v Brně a okolí

Pokračovat ve čtení