Co to je hypotéka bez registru?

O hypotéku bez registru mohou žádat osoby i firmy, které mají v osobním vlastnictví rodinný dům nebo byt a mohou tak touto nemovitostí ručit. U některých společností máte také možnost ručit nemovitostí třetí osoby - to znamená, že nemovitost vlastní někdo z rodinných příslušníků nebo přátel a souhlasí se zřízením zástavního práva.
A co to vlastně hypotéka bez registru znamená? Je to finanční produkt, který není poskytován bankami, je vhodný pro všechny zájemce, kterým banka již nedovoluje půjčit si, je zajištěna pouze zástavním právem (zůstáváte majitelem své nemovitosti) a není zajišťována pomocí zajišťovacích převodů, ani zpětných leasingů.

TCM - the oldest system in the world

Traditional Chinese Medicine is one of the oldest systems, it has been in continuous practice for thousands of years. You can ask how can something so old still work?

This kind of medicine can be effectively applied to help heal anyone and any health problem because it’s rooted in natural law, which has its source beyond time. It grew out of observation of how everything in our reality functions at the deepest levels and interacts with visible physical levels. There exist four key principles in TCM:

  • Your body is an integrated whole.
  • You are completely connected to nature.
  • You were born with a natural self-healing ability.
  • Prevention is the best cure.

If you are more interested in TCM, check the webpage of Josef Maček, who is an expert in this field in Czech Republic and even in Slovakia.

Finanční analýza firmy

Finanční analýza firmy má za úkol zjistit, co všechno a v jaké míře přispělo k aktuální finanční situaci firmy. Vypracování finanční analýzy vašeho podniku není, tak složité, jak se může zdát. Sestává se z několika logických kroků: Nejdříve si zvolíme vhodné ukazatele a jejich vyčíslení. Další fáze je porovnávací, podle naměřených ukazatelů porovnáváme s konkurencí a s naší podnikovou historií. Dále bychom měli najít souvztažnost mezi ukazateli a finanční výkonností (např. proč byla situace podniku zrovna v té době špatná). Nakonec vyhodnotíme výsledky a přijmeme potřebná opatření pro firmu, která z výsledků vyplývají.

Exekuce a její řešení

Každý člověk se může ocitnout v těžké finanční situaci, kterou je potřeba ihned řešit, aby to nedošlo až do exekuce. Exekuce je přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník neuhradil dluh, který má vůči věřiteli. Samotná exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce může být prováděna buď srážkou ze mzdy či jiných příjmů, prodejem movitých věcí a nemovitostí, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti, odebráním věci, rozdělením společné věci a ukládáním pokut. Exekutor může v jedné věci zvolit více druhů exekuce zároveň.

Pokračovat ve čtení

Plavky pro miminko

Moře, pláže, bazény, koupaliště – to jsou lákadla, po kterých touží nejen děti, ale také samotné maminky. Jestliže se chcete se svým dítětem vydat k vodě, ale hledáte vhodné plavky, které by nepropustili nečistoty do vody, zvolte plenkové plavky. Jedná se o speciálně přizpůsobené plavky, jež jsou určené pro nejmenší děti. Můžete si tak vychutnat společné plavání s vaším dítětem bez jakýchkoliv starostí.

Pokračovat ve čtení