Co je potřeba ke zvýšení tržeb firmy?

Mít v bilanční knížce rostoucí trend není snadné. Každou větší a obtížnou problematiku je ale mnohem jednodušší řešit, pokud si ji rozebereme na tak malé části, abychom je mohli pohodlně „přeprogramovat“ na naše výhody. Zvýšení tržeb společnosti je totiž hodně podobné hubnutí. Jak, ptáte se?

zvýšení tržeb společnosti

Hubnutí, ačkoliv je o něm řečeno mnohé a je dlouze popisováno v magazínech a internetových článcích (které si často protiřečí) je esenciálně o jedné věci. Vydat více kalorií, než kolik jich přijmeme. A z této rovnice pak můžeme vycházet a je čistě na nás, jestli zvolíme postup upnutého pásku, či vhementního skákání přes švohadlo.

Korelace s tržbami je u hubnutí tedy viditelné. Tržby = výnosy - náklady. Proto logicky musíme buďto zvýšit výnosy, nebo snížit náklady. A co takhle obojí?

Zvýšení výnosů

Vaše firma může stagnovat z mnoha různých důvodů:

  • Nemusí existovat poptávka po vašich produktech.
  • Konkurence vás neustále předbíhá.
  • Nejste schopni oslovit vaši cílovou skupinu.
  • Váš produkt je příliš drahý
  • nebo naopak nemusí být dost kvalitní.

To jsou (zhruba, definice je obtížná a technicky se všechno promítá na pomezí) externí důvody toho, proč nejste výděleční. Co když je problém ale někde uvnitř? Co když například:

  • Nejste schopni přizpůsobit se měnícímu trhu.
  • Vaši zaměstnanci a management nejsou efektivní.
  • Nejste ochotni přijmout risk a bojíte se změn.

Vyřešit otázku „Jak zvýšit prodej?“ tedy není vůbec snadné. Zkusme to z druhé strany.

Snížení nákladů

Utrácet méně je ale ještě mnohem těžší. Všechno, na co peníze dáváte se vám jistě zdá esenciální a dávat méně je jednoduše nepřijatelné. Pokud se firmě nedaří, tak je ale doopravdy třeba si zatnout pásek a držek krok. Jsou všichni zaměstnanci ve firmě nepostradatelní? Nemůžete delegovat část jajich nebo své práce na externího experta? 

Společnost J.I.P. pro firmy tyto otázky detailně řeší se svými klienty a společně s vámi přijde na to, kde tkví chyby a co se může razantně zlepšit.